Muammer karaosmanoğlu İLHANLI ESERLERİ
Make your own free website on Tripod.com

 

İLHANLI ESERLERİ

 

SENTİMUR TÜRBESİ

Gazi Osman Paşa caddesi üzerindedir. Moğol emirlerinden Sentimuroglu Nurettin'e aittir. 1314 yılında yapılan türbeye halk "Demirlengin oglu" (Timurleng benzetmesi) türbesi demektedir.

Türbe 1935 yılında restore edilmiş ve bugün Tokat Müzesi yetkililerinin özenle baktığı yeşil ve çiçekli bir alan içindedir. Türbede üç adet kitabe vardır. Türbe Kesme taştan, kare mekan üzerine tuğladan örülmüş sekizgen yıldız planlı, tromplu bir külahla örtülüdür. Doğu yönündeki penceresi barok karakterli palmet ve yazıları çevreleyen süsler ve renkli taşlarla işlenmiştir.

ABDÜLMUTTALİP ZAVİYESİ

Mahmutpaşa mahallesi Soğuk pınar yolu üzerinde bulunan zaviye, İlhanlıların son hükümdarı Ebu Sait zamanında, Abdullah Bini Muhyi tarafından 1318 yılında yaptırılmıştır. Zaviyenin diğer ismi Ahi Muhyeddin dir.

Kısmen moloz ve kesme taşlardan yapılmış zaviye kubbesinin üstü açıktır. Ayrıca türbe kısmı vardır. Mermerden yapılmış sade ve güzel görünümlü kapısının üzerinde üç satırlık iki kitabe vardır.

ACEPŞİR TÜRBESİ

İvaz Paşa mahallesindedir. "Baş ağrısı" tekkesi de denilir. Kitabesinin iki başı kırık olduğundan türbenin kime ait olduğu belli değildir. Sağlam kısmından sultan Ebu Sait zamanında 1318 yılında yapıldığı anlaşılıyor.