muammer karaosmanoğlu
Make your own free website on Tripod.com
GAZİ OSMAN PAŞA

 

GAZİ OSMAN PAŞA

 

Asker ve Devlet adamı. Plevne savunmasının ünlü komutanı Osman Paşayı oğlu Hüseyin Abdülkadır Plevne ile yapılan bir konuşmadan tanıyalım "Babamız Gazi Osman Paşa 1832 yılında Tokat'ta doğmuştur. Büyük babamız fakir ve ailesini geçindirmekte güçlük çeken bir kimse olduğundan İstanbul'a gelip yeni iş aramak üzere Beşiktaş'a yerleşmişlerdir. Beşiktaş'ta yaşıyan aile onu Askeri Rüştiye ve İdadisini bitirdikten sonra Harp Okuluna vermişler ve 1852'de sınıfının ikincisi olarak orduya teğmen rütbesiyle katılmış bulunmaktadır. Kırım harbi dolayısıyle Harp Akademesine giremiyerek çeşitli hizmetlerde bulumuş ve yüzbaşı rütbesiyle Erkanı Harbiye dairesine girmiş ve bir sene sonra da kolağası olmuştur. 1859 yılında Anadolu haritasının tanzim görevi kendisine verildiğinden Bursa'ya gönderilmiştir.

Bulunduğu yer ve vazifelerini sırasiyle kısaca açıklayalım. Teselya'da Erkanı Harp Reisliği, Cebel-i Lübnan'da, Girit'te vazife almış, rütbesi miralaylığa yükseltilmiştir. 1867 da Yemen 1. Tümen Alay komutanlığında bulunmuş, genaral olmuştur. Sonra Manastır, Bosna,Hersek ve Erzurum kumandanlığı yapmıştır. 1875-1876 Osmanlı-Sırp harbinde düşman ordusunu bozguna uğratmış ve rütbesi müşir (Mareşal) lığa yükselmiştir. Vidin muhafızı iken Osmanlı-Rus harbi başlamış, Rusların Tuna'yı geçmeleri üzerine Plevne'yi tutma emri almıştır. Yatırdığı toprak istihkamlariyle ve elinde bulunan pek az kuvvetle düşmanın çok büyük kuvvetlerine beş ay karşı koymuş ve teslim tekliflerini daima reddetmiştir.İşte askeri tarihe Plevne müdafaası olarak geçen bu harpte yardım almamak yüzünden son bir huruç hareketine girişmiş düşman kuvvetlerini yarıp çıkarken yaralanarak esir düşmüştür. Muharebe meydanında ağır yaralı halde bulunan Gazi Osman Paşa, Rus Çarı tarafından büyük bir kahraman olarak karşılanmıştır.

Padişah 2. Abdülhamit tarafından evvela Gazi ünvanı verildi, elmaslı bir kılıç hediye edildi. Sonradan Serasker'liğe tayin edilip, yedi yıl bu hizmette kaldı. Daha sonrada Mabeyn Müşirliği'ne getirildi.

5 Nisan 1900 yılında İstanbul Serencebay yokuşundaki konağında hayata gözlerini yumdu. Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi bahçesine defnedildi.

Gazi Osman Paşa'nın Tokat'ın girişinde 5.25 m. yüksekliğinde bir anıtı bulunmaktadır.